Michał Bąkowski

Przedsiębiorca, prawnik, były wicewojewoda pomorski

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się procedurami administracyjnymi oraz prawem administracyjnym. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika, zarządzał projektami oraz koordynował specjalistyczne zespoły prawne.
Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania – Executive Master of Business Administration (MBA). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej.
W latach 2015 – 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
W latach 2020 – 2022 zatrudniony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – pełnił funkcję II wicewojewody pomorskiego. W ramach swoich obowiązków m.in. sprawował nadzór nad: Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzką Inspekcją Handlową, Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: MICHAŁ BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS (https://www.legalsolutions.pl) świadczącą usługi prawne i doradcze na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego oraz kieruje pracami CENTRUM EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH (https://www.ceap.pl) , które stanowi merytoryczne zaplecze dla kancelarii oraz działów prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Michał Bąkowski