Tomasz Strzała

Adwokat

Absolwent dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie prawnicze od 2009 r. zdobywał w jednej z czołowych trójmiejskich kancelarii adwokackich. Reprezentował interesy oskarżonych, ale także pokrzywdzonych w postępowaniach karnych na wszystkich jego etapach. Prowadził sprawy, jak również współpracował w przygotowaniu taktyki i stanowiska procesowego w skomplikowanych sprawach karnych, w tym dotyczących przestępstw informatycznych, gospodarczych, korupcyjnych, związanych z wolnością artystyczną, ochroną środowiska czy też wynikających z prawa autorskiego. Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim wokół tematyki nowych technologii, podejmując się ochrony interesów klientów w sprawach związanych z szeroko pojętą informatyką, jak i działalnością w sieci Internet. Godny uwagi jest również fakt, że posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowaniu interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym oraz dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych od sprawców czynów zabronionych. Włada językiem angielskim. 

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish