– ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Adres naszej strony internetowej to: https://uksp.pl.

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych

1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokaci i Radcy Prawni Urbański, Karolak Sp.p. z siedzibą w Gdyni, KRS: 0000798938 (dalej jako „Kancelaria”).

2. Kontakt. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelaria@uksp.pl wpisując w temacie wiadomości „dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię głównie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Państwem jako Klientem Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe są również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) m.in. w celach kontaktowych, do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych. Państwa dane osobowe są także przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. podatkowych i księgowych.

4. Środki ochrony danych. Kancelaria zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zachowania poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych. Kancelaria nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych określonych w prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii.

5. Realizacja praw. Kancelaria zapewnia realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

6. Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń (10 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Kancelarii jako administratora, dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

7. Odbiorcy danych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Kancelarii oraz podmioty, którym Kancelaria powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające Kancelarię w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

8. Przekazywanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez Kancelarię, przy czym Kancelaria zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

9. Zmiany w Polityce prywatności. Kancelaria zastrzega prawo sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish