Wojciech Wojtal

Wojciech Wojtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca studiów podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych współpracował m.in. z: LUX MED sp z o.o., Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.
Od 2006 r. przeprowadził ponad 2500 szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.